Наставник (ни)је рефлексивни практичар

Рефлексивно подучавање је процес у коме наставник непрестано преиспитује сопствену праксу, размишља о ономе што у учионици чини, зашто то чини и какве ефекте његов начин подучавања има на изградњу знања ученика. На рефлексивно подучавање можемо да гледамо као на процес самопосматрања и самоевалуације.

Сакупљањем информација о ономе што се у учионици дешава, те анализирањем и евалуирањем тих информација, наставник уочава и процењује сопствену праксу, као  и личне ставове, који се у основи те праксе налазе.  Овакав однос према свом позиву може да доведе до промена и унапређења рада наставника. Наставите са читањем

Advertisements

Да ли је кључ (ипак) у нашим рукама?

Размишљајући о саморегулисаном учењу (погледајте чланак Постоји ли пут до саморегулисаног учења?) и трагајући за оним што о овој теми имају да кажу други наставници,  наишла сам на текст који се, у општим цртама, бави поређењем педагогије и андрагогије. Кликните на доњу слику и погледајте како педагогија и андрагогија описују своју циљну групу.

педагогија и андрагогија

Наставите са читањем

Постоји ли пут до саморегулисаног учења?

„У најширем смислу, саморегулисано учење јесте процес у коме појединци преузимају иницијативу, са или без помоћи других, у дијагностиковању сопствене потребе за учењем, формулишу циљеве учења, идентификују људске и материјалне ресурсе за учење, бирају и имплементирају одговарајуће стратегије учења, и процењују исходе учења.“ (Knowles, 1975, стр. 18)

Да ли је саморегулисано учење наших ђака утопија, немогућа мисија или, ипак, остварива идеја која може да заживи у српским школама? Могу ли наставници да утичу на развој једне овако сложене појаве?

Наставите са читањем

Информатор за школе вежбаонице

У новембру је објављен Информатор Развионице за школе-вежбаонице, у коме је појашњена визија, систем стручних пракси, као и временска динамика активности у којима ће наша школа учествовати. У истом документу налази се списак са контактима свих школа-вежбаоница.

Погледајте садржај Информатора Развионице.

razvionica