Праћење и вредновање стручног усавршавања у установи

Активности које наставници реализују у различитим сферама школског живота, а које су дефинисане Правилима вредновања стручног усавршавања у ОШ“Бранислав Нушић“, неопходно је евидентирати и предати Тиму за праћење реализације стручног усавршавања наставника Школе. Наставите са читањем

Advertisements