Управљање комплексним променама

Управљање комплeксним променама захтева присуство пет компоненти – визије, вештина, подстицаја, ресурса и акционог плана.

upravljanje komplaksnom promenom

Advertisements